Regulamin z dnia 19 kwietnia 2006 roku

1. Postanowienia ogólne

1.1 Serwis prawoity.pl, jest dostępny pod adresem internetowym http://prawoity.pl/.

1.2 Majątkowe prawa autorskie do serwisu, znaku graficznego i treści w nim zawartych należą do Administratora na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994.24.83 ze zmianami).

1.3 Serwis prawoity.pl nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych usług w celach niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4 Serwis prawoity.pl w ramach świadczonych Usług prawnych nie będzie przyjmował żadnych materiałów, zawierających treści niezgodne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z treści zawartych na stronie serwisu prawoity.pl w zakładce „Wiadomości”. pod adresem internetowym http://prawoity.pl/wiadomosci/ oraz "Wzory pism". Umieszczone tam treści mają wyłącznie charakter edukacyjny i przykładowy.

2. Współpraca z serwisem prawoity.pl

2.1 Serwis prawoity.pl umożliwia darmowe publikowanie nadsyłanych tekstów w zakładce Wiadomości znajdującej się pod adresem internetowym http://prawoity.pl/wiadomosci/

2.2 Umieszczane teksty dotyczą tematyki prawnej.

2.3 Teksty należy wysyłać w formie plików tekstowych na adres poczty elektronicznej kontakt@prawoity.pl. Przesłane teksty nie podlegają zwrotowi.

2.4 Aby publikacja była możliwa do przesłanego tekstu należy dołączyć oświadczenie autora zawierające:

  • zgodę na publikację tekstu,
  • zgodę na jego wykorzystanie przez Administratora zgodnie z pkt. 5.10,
  • potwierdzenie autorstwa osoby go przesyłającej,
  • zapewnienie, iż nie był nigdzie wcześniej publikowany ani udostępniany do publikacji innym podmiotom,
  • stwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

2.5 Nadesłane teksty będą poddawane ocenie Administratora i po uzyskaniu oceny pozytywnej będą publikowane na stronie serwisu prawoity.pl.

2.6 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych poprawek i skrótów bez ich autoryzacji, o ile w istotny sposób nie wpłyną na treść tekstu.

2.7 Honoraria autorskie za umieszczone na stronie teksty nie będą wypłacane.

2.8 Na życzenie autora pod tekstem umieszczane będzie jego imię i nazwisko.

2.9 Administrator nie zezwala na korzystanie z tekstów umieszczonych w serwisie prawoity.pl, w zakładce Wiadomości, pod adresem internetowym http://prawoity.pl/wiadomosci/ bez własnej zgody.

3. Postanowienia końcowe

3.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia, tj. od dnia umieszczenia go na stronie internetowej http://prawoity.pl/.

3.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3.3 Zmiany Regulaminu są wiążące od czasu ich ogłoszenia na stronie internetowej http://prawoity.pl/.

Szukaj w serwisie

Archiwum wiadomości

Aktualności

Wkrótce kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC

Udając się do stacji kontroli pojazdów nadal trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu, by uzyskać pieczątkę potwierdzającą przejście badania. Jest to niezbędne podczas kontroli służb poza granicami kraju.

Czytaj dalej


Więcej